Skargi i wnioski

Sąd Okręgowy w Gliwicach przyjmuje skargi i wnioski stosownie do przepisów:

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 z późn.zm.) - rozdział 5a

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524)

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.


Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

 

Skarga powinna zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

 

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:
• gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
• gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

 

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie - kierowane na adres:

Prezes Sądu
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice


Należy je składać w Biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gliwicach, bądź przesłać drogą pocztową;

wzór skargi/wniosku

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - kierowane na adres e-mail:

           so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

           w formie zgodnej ze wzorem skargi/wniosku;

 

Prezes bądź Wiceprezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w siedzibie Sądu po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę (32) 33-80-101

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-22
Publikacja w dniu:
2014-05-22
Opis zmiany:
zamieszczenie informacji nt. skarg i wniosków