Kolegium Sądu Okręgowego

KOLEGIUM SĘDZIÓW

Obecnie, tj. od dnia 28 marca 2012 roku Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach składa się z ośmiu członków wybranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu - czterech spośród Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz czterech spośród Sędziów Sądów Rejonowych, działających w okręgu sądowym Sądu Okręgowego w Gliwicach - a także z Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

  1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska     rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
  2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 wskazanej ustawy
  4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
  5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
  6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.


W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach:

- Arkadiusz Cichocki- Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach(Prezes Sądu Okręgowego) - Przewodniczący
- Jerzy Domagała- Sędzia Sądu Rejonowego w Raciborzu- Członek Kolegium
- Adam Dusza Sędzia  Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej - Członek Kolegium
- Ryszard Furman Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach - Członek Kolegium
- Małgorzata Popiół Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach - Członek Kolegium
- Wojciech Samsonowski Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach - Członek Kolegium
- Adam Skowron Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach - Członek Kolegium
- Krystyna Wiśniewska - Drobny Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach - Członek Kolegium
- Lesław Zieliński - Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach - Członek Kolegium

Przewodniczącym Kolegium jest Prezes Sądu Okręgowego a podczas jego nieobecności najstarszy służbą członek Kolegium


Kompetencje wynikają z art.31 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r.  poz. 2062 z późn. zm.)

 

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-08-31
Publikacja w dniu:
2017-08-31
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-10-30
Publikacja w dniu:
2015-10-30
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-11-26
Publikacja w dniu:
2014-11-26
Opis zmiany:
aktualizacja - dodanie listy członków kolegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-06-05
Publikacja w dniu:
2012-06-05
Opis zmiany:
b/d