VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:

 

 

Przewodniczący: SSO Grażyna Stankiewicz-Chimiak


Kierownik Sekretariatu: Sabina Blanik, pokój nr 320

 

Telefon: 32 / 33-80-146

 

Fax: 32 / 33-80-148


Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

 

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów

32 / 33-80-117, 116, 115, 114

 

 

VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych jest właściwy do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego dla całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

Lista Sędziów:

1. SSO Grażyna Stankiewicz- Chimiak- podział czynności

2. SSO Bogdan Jajszczok- podział czynności

3. SSO Józef Kaczmarczyk- podział czynności

4. SSO Mirosław Płysa- podział czynności

5. SSO Ewa Stępień- podział czynności

Rejestr zmian dla: VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-09-05
Publikacja w dniu:
2016-10-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik sekretariatu VII Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-10-31
Publikacja w dniu:
2013-10-31
Opis zmiany:
aktualizacja - zmiana informacji dot. SSO pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału