VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:

 

 

Przewodniczący: SSO Grażyna Stankiewicz-Chimiak


Kierownik Sekretariatu: Sabina Blanik, pokój nr 320

 

Telefon: 32 / 33-80-146

 

Fax: 32 / 33-80-148


Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

 

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów

32 / 33-80-117, 116, 115, 114

 

 

VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych jest właściwy do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego dla całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Drukuj informację