Edukacja prawna

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Okręgowy w Gliwicach informuje o możliwości

składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o umożliwienie zwiedzania budynku Sądu

lub udziału w rozprawach sądowych.

            Wniosek winien być kierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach i zawierać następujące informacje:

-          określenie celu wycieczki do Sądu (zwiedzanie budynku, udział w rozprawie itp.);

-          określenie czasookresu wycieczki (miesiąc);

-          określenie ilości i wieku uczestników wycieczki;

-          podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

 

Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikacjęPORADNIKA PRAWNEGO DLA MŁODZIEŻY „Przychodzi uczeń do prawnika….”

Rejestr zmian dla: Edukacja prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-27
Publikacja w dniu:
2017-03-27
Opis zmiany:
aktualizacja strony