Sposoby dokonywania wpłaty za wydanie informacji.

 

OPŁATĘ ZA WYDANIE ZAPYTANIA MOŻNA DOKONAĆ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

 

1. W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ, (do nabycia również w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach)

 

2. GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB WE WPŁATOMACIE SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH

 

3. NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.