Jak wypełnić formularz ?

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK  „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE":

 

1.  w lewym „górnym rogu" wpisujemy:  imię i nazwisko oraz adres do korespondencji

2.  w prawym „górnym rogu": należy nakleić znaki opłaty sądowej w wysokości 30 złotych lub dokonać przelewu na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (wydrukowany dowód przelewu dołączyć do wniosku)

3.  uzupełnić numer PESEL

4.  w punktach od  1 do  10 wniosku  „ ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE"   wpisujemy dane zgodne z dowodem osobistym

5.  w punkcie 12 wniosku znakiem   „x" zaznaczamy kartotekę

6.  w polu „podpis osoby uprawnionej" wymagany jest podpis składającego wniosek

 

wzór zapytania