Komunikat dla osób przysyłających zapytanie o udzielenie informacji o osobie drogą pocztową

Uprzejmie informujemy, iż wnioski przesyłane drogą pocztową, na których nie zostały podane dane adresowe będą deponowane w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.