Skargi i wnioski

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach przyjmowane są skargi i wnioski stosownie do przepisów:

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 z późn.zm.) - rozdział 5a

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524)

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.


Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

 

Skarga powinna zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

 

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:
• gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
• gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

 

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie - kierowane na adres:

Prezes Sądu
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice


Należy je składać w Biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gliwicach, bądź przesłać drogą pocztową;

wzór skargi/wniosku

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - kierowane na adres e-mail:

           so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

           w formie zgodnej ze wzorem skargi/wniosku;

Prezes, Wiceprezesi Sądu Okręgowego oraz Kierownik Ośrodka Zamiejscowego przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę:

W siedzibie Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15- tel. (32) 33-80-101

- Prezes SSO Arkadiusz Cichocki- wtorki w godzinach 13:30-15:00, w sprawach z zakresu prawa karnego

- Wiceprezes SSR del. Leokadia Krośniak- Cebulska- czwartki w godzinach 13:00-15:00,
w sprawach z zakresu prawa cywilnego

- Wiceprezes SSR del. Jolanta Żak- środy w godzinach 11:00-13:00, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy  i   ubezpieczeń społecznych

W siedzibie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą
w Rybniku, ul. Piłsudskiego 33, tel. (32) 78-40-405

- Wiceprezes SSR del. Ireneusz Wiliczkiewicz- wtorki w godzinach 12:00-14:00,
w sprawach z zakresu  prawa gospodarczego oraz ksiąg wieczystych

- Kierownik Ośrodka Zamiejscowego SSR del. Agata Pędracka- środy w godzinach 9:00-10:00 w sprawach dot. działalności administracyjnej Ośrodka Zamiejscowego
w Rybniku

 

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-22
Publikacja w dniu:
2014-05-22
Opis zmiany:
zamieszczenie informacji nt. skarg i wniosków