Skargi i wnioski

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach przyjmowane są skargi i wnioski stosownie do przepisów:

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 t.j.) - rozdział 5a

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524)

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.


Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

 

Skarga powinna zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

 

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:
• gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
• gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

 

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie - kierowane na adres:

Prezes Sądu
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice


Należy je składać w Biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gliwicach, bądź przesłać drogą pocztową;

wzór skargi/wniosku

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - kierowane na adres e-mail:

           so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

           w formie zgodnej ze wzorem skargi/wniosku;

Prezes, Wiceprezesi Sądu Okręgowego oraz Kierownik Ośrodka Zamiejscowego przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę:

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w budynku przy ul. Kościuszki 15       w Gliwicach:

-   w zakresie spraw organizacyjnych oraz spraw karnych – Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w środy od 10.00 do 12.00,

-   w zakresie spraw cywilnych – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w czwartki od 13.00 do 15.00,

-   w zakresie spraw rodzinnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w środy od 11.00 do 13.00,

-   w zakresie spraw gospodarczych oraz ksiąg wieczystych – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach we wtorki od 11.00 do 13.00.

W siedzibie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą
w Rybniku, ul. Piłsudskiego 33, tel. (32) 78-40-405

- Kierownik Ośrodka Zamiejscowego SSR del. Agata Pędracka- środy w godzinach 9:00-10:00 w sprawach dot. działalności administracyjnej Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku

 

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-08-19
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
aktualizacja godzin przyjęc interesantów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-08-08
Publikacja w dniu:
2019-08-08
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-05-27
Publikacja w dniu:
2019-05-27
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-05-11
Publikacja w dniu:
2019-05-11
Opis zmiany:
akrualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-22
Publikacja w dniu:
2014-05-22
Opis zmiany:
zamieszczenie informacji nt. skarg i wniosków