Dokumenty i formularze

W tym miejscu znajdą Państwo wzory i formularze, które mogą okazać się pomocne w uzyskaniu pożądanych informacji bądź formułowaniu pism procesowych składanych w poszczególnych wydziałach Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

Pisma kierowane do poszczególnych wydziałów sądu należy składać w biurze podawczym:

w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki 15 w Gliwicach w godzinach 7.30 do 15.30

bądź

w Ośrodku Zamiejscowym przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku w godzinach 7.30 do 15.30

(pisma kierowane do wydziałów: II Cywilnego, V Karnego i IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)

 

wysłać tradycyjną pocztą bądź skierować do Sądu za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych


SKŁADANIE PISM ZAWIERAJĄCYCH ZAŁĄCZNIKI

W przypadku składania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach pisma wraz z załącznikami prosi się, aby w piśmie przewodnim wpisywać informację o złożonych załącznikach i ich ilości. Prosi się także o trwałe połączenie każdego załącznika i oznaczenie ich kolejnymi numerami.

W przypadku złożenia nieoznaczonego pliku dokumentów załączonych do pisma przewodniego przyjmujący dokumenty pracownik Sądu na piśmie przewodnim dokona zapisu: „załącznik – kart …..”;

 

 

Artykuły

Rejestr zmian dla: Dokumenty i formularze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-08-08
Publikacja w dniu:
2019-08-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
b/d