Rejestry i ewidencje

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach rejestry i ewidencje prowadzone są na podstawie:

  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138),
  • zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 09.01.2017 r. (Adm. 0181-2/17) - Instrukcja kancelaryjna z wykazem akt
  • oraz na podstawie przepisów szczegółowych.

Dane zawarte w rejestrach: repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w Biurze Obsługi Interesantów.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Rejestry i ewidencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
dodanie formuły dot MS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
b/d