Oddziały Sądu Okręgowego

Oddział Administracyjny

Kierownik: Aleksandra Chróściewicz, pokój nr 208
Telefon: 32 / 33-80-041

 


Oddział Finansowy

Główna Księgowa: Grażyna Kowalska, pokój nr 124
Telefon: 32 / 33-80-070

Informacja telefoniczna w zakresie wypłat dla :

tel. 32 3380 271 - sumy depozytowe, sumy na zlecenie
tel. 32 3380 085 - biegli, lekarze sądowi
tel. 32 3380 066 - świadkowie, adwokaci, tłumacze, kuratorzy, mediatorzy
tel. 32 3380 069 - ławnicy
tel. 32 3380 067 - opłaty wnoszone przez strony (dochody)


Oddział Gospodarczy

Kierownik: Jarosław Golus, pokój nr 211

Telefon: 32 / 33-80-058


Oddział Inwestycji i Remontów

Kierownik: Anna Nowak, pokój nr 216
Telefon: 32 / 33-80-055


Oddział Kadr

Kierownik: Piotr Krzyczmonik, pokój nr 224
Telefon: 32 / 33-80-060

 

Oddział Analiz i Organizacji Pracy

Kierownik: Małgorzata Wierus, pokój nr 205
Telefon: 32 / 33-80-126


Oddział Informatyczny

Kierownik: Jarosław Fatyga, pokój nr 117
Telefon: 32 / 33-80-088

Rejestr zmian dla: Oddziały Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-02-08
Publikacja w dniu:
2018-02-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-02-08
Publikacja w dniu:
2018-02-08
Opis zmiany:
dodanie numerów telefonów sekcji finansowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-11-21
Publikacja w dniu:
2016-11-21
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-04-25
Publikacja w dniu:
2013-04-25
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzono inf. nt. Oddziału Analiz i Organizacji Pracy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-04-02
Publikacja w dniu:
2013-04-02
Opis zmiany:
aktualizacji nr pokoju Kierownika OInf
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja