Nawiązki sądowe

Sąd Okręgowy w Gliwicach informuje, że zmieniły się zasady zasądzania przez sądy nawiązek i świadczeń pieniężnych.


Z dniem 1 stycznia 2012 roku, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.), utworzony został Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, i tylko na rzecz tego Funduszu sądy zasądzają nawiązki i świadczenia pieniężne.

 

Tryb udzielania pomocy osobom: pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, a także warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1544).

 

 

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości_Pomoc Pokrzywdzonym

Rejestr zmian dla: Nawiązki sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-06
Publikacja w dniu:
2016-06-07
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
aktualizacja