Obsługa Interesantów - siedziba główna sądu - ul. Kościuszki 15 Gliwice

Biuro Obsługi Interesantów mieści sie w głównej siedzibie Sądu Okręgowego w Gliwicach

przy ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice

 

strony przyjmowane są:

w poniedziałki od 7.45 do 18.00

od wtorku do piątku od 7.45 do 15.15

na parterze w pokoju nr 006

 

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje strony i udziela informacji telefonicznych w sprawach rozpoznawanych
w wydziałach:

  • cywilnych,
  • gospodarczych,
  • pracy i ubezpieczeń społecznych oraz
  • karnych i penitencjarnych.

 

Stanowisko nr 1 - tel. 32 / 33 80 118

 
Stanowisko nr 2 - tel. 32 / 33 80 114

 
Stanowisko nr 3 - tel. 32 / 33 80 115


Stanowisko nr 4 - tel. 32 / 33 80 117

 

Kierownik Biura: Aleksandra Pondo, tel. 32 / 33 80 116

Adres e-mail: boi@gliwice.so.gov.pl


Zamawianie akt telefonicznie pod numerem 32/33-80-116, bądź pod adresem e-mail: boi@gliwice.so.gov.pl

 

Drogą elektroniczną akta zamawiać należy z 2-dniowym wyprzedzeniem podając:
• sygnaturę sprawy,
• oznaczenia stron postępowania,
• dane i uprawnienie osoby zamawiającej,
• w przypadku sprawy wielotomowej numery tomów.

Akta udostępniane są po okazaniu aktualnego dowodu tożsamości, a w przypadku zawodowych pełnomocników ważnej legitymacji służbowej.
Interesanci korzystający z Czytelni akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz wyłączenia telefonów komórkowych.

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
  2. udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
  3. udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
  4. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  5. udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym;
  6. informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych oraz informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw.

 

Wzory pism procesowych

 

Regulamin Biura Obsługi Interesantów (pdf ~391kB)

Rejestr zmian dla: Obsługa Interesantów - siedziba główna sądu - ul. Kościuszki 15 Gliwice

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
Zmian danych na stronie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Punktu Obsługi Interesanta
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
aktualizacja strony- zmiany w przepisach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-11-04
Publikacja w dniu:
2016-11-04
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-10-26
Publikacja w dniu:
2016-10-26
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-05-13
Publikacja w dniu:
2016-05-13
Opis zmiany:
Poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-07-18
Publikacja w dniu:
2014-07-18
Opis zmiany:
aktualizacja - inf. dot. zamawiana akt
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-14
Publikacja w dniu:
2014-06-06
Opis zmiany:
aktualizacja - zamieszczenie regulaminu Biura Obsługi Interesantów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-09
Publikacja w dniu:
2014-05-09
Opis zmiany:
zamieszczenie inf. nt. zakresu zadań BOI
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Punktu Obsługi Interesanta
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-04-03
Publikacja w dniu:
2013-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-11-14
Publikacja w dniu:
2012-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja