Czytelnia akt

Czytelnia akt mieści sie:

  • w głównej siedzibie Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15 44-100 Gliwice

akt udostępniane są:

w poniedziałki od 8:00 do 17.30 , przerwa 11:30-11:45 i 16:00-16:10

od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 , przerwa 11:30-11:45

Czytelnia mieści się na parterze w pokoju nr 005

 

Celem uzyskania informacji o dostępności akt oraz uzgodnienia terminu czytania akt, prosimy o ich wcześniejsze zamawianie:

telefonicznie pod numerem 32 / 33-80-116

osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gliwicach - pokój nr 006, bądź pod adresem e-mail: boi@gliwice.so.gov.pl

drogą elektroniczną pod adresem boi@gliwice.so.gov.pl

Drogą elektroniczną akta zamawiać należy z 2-dniowym wyprzedzeniem podając:
• sygnaturę sprawy,
• oznaczenia stron postępowania,
• dane i uprawnienie osoby zamawiającej,
• w przypadku sprawy wielotomowej numery tomów.

 

AKTA UDOSTĘPNIANE SĄ po okazaniu aktualnego dowodu tożsamości, a w przypadku zawodowych pełnomocników ważnej ważnej legitymacji służbowej bądź innego dokumentu ze zdjęciem.
Interesanci korzystający z Czytelni akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz wyłączenia telefonów komórkowych.

- regulamin czytelni akt -

 

  • w Ośrodku Zamiejscowym Sądu-  w Rybnik uprzy ul. Piłsudskiego 33 44-200 Rybniku

akt udostępniane są:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 , przerwa 11:30-11:45

Czytelnia mieści się na parterze w pokoju nr 15

 

Celem uzyskania informacji o dostępności akt oraz uzgodnienia terminu czytania akt, prosimy o ich wcześniejsze zamawianie:

- sprawy II Wydziału Cywilnego w Sekretariacie (pokój nr 126) osobiście lub telefonicznie pod numerem (32) 78-40-440, bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail: cywilny2@gliwice.so.gov.pl;

- sprawy V Wydziału Karnego w Sekretariacie (pokój nr 147) osobiście lub telefonicznie pod numerem (32) 78-40-519, bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail: karny5@gliwice.so.gov.pl;

- sprawy IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sekretariacie (pokój nr 224) lub telefonicznie pod numerem (32) 78-40-424, bądź drogą elektroniczną pod adresem: pracy9@gliwice.so.gov.pl.

 

- regulamin czytelni akt -

 

Rejestr zmian dla: Czytelnia akt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-05-13
Publikacja w dniu:
2016-05-13
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-05-13
Publikacja w dniu:
2016-05-13
Opis zmiany:
Poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-09-15
Publikacja w dniu:
2015-09-25
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-07-18
Publikacja w dniu:
2014-07-18
Opis zmiany:
aktualizacja - inf. dot. zamawiana akt
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-14
Publikacja w dniu:
2014-06-06
Opis zmiany:
aktualizacja - zamieszczenie regulaminu czytelni akt SO w Gliwicach i OZ w Rybniku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-04-02
Publikacja w dniu:
2014-04-02
Opis zmiany:
aktualizacja - informacja o czytelni akt w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-11-14
Publikacja w dniu:
2012-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja