Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o:

  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 30.12.2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

 

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GLIWICACH

 

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

 

  • ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U.  2016, poz. 1506, tekst jednolity);
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743)
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. 2014.991 tekst jednolity);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS z 1985r. Nr 8, poz. 55);
  • zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2.02.2004 r. (Adm. 0181/9/04) - w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Sądzie Okręgowym i jednostkach podległych.
  • zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 9.01.2017 r. (Adm. -0181-2/17) - Instrukcja kancelaryjna z wykazem akt.

Dane zawarte w rejestrach: repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

Czytelnia akt

 

Strony zainteresowane zapoznaniem się z zawartością akt bądź innych dokumentów, które z mocy prawa mogą być im udostępnione, mogą w siedzibie Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15, skorzystać z dogodnej możliwości, jaką oferuje w pełni wyposażona czytelnia akt.

 

 

W celu jak najsprawniejszego załatwienia sprawy, przed wizytą uprasza się o wcześniejszy kontakt telefoniczny/ mailowy lub osobisty z Biurem Obsługi Interesantów celem zamówienia akt. Unikną wówczas Państwo sytuacji w której może okazać się, że akta w danym dniu są niemożliwe do udostępnienia.

Rejestr zmian dla: Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
aktualizacja strony- zmiany w przepisach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-11-13
Publikacja w dniu:
2015-11-16
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-06-09
Publikacja w dniu:
2015-06-09
Opis zmiany:
Aktualizacja numeru dziennika ustaw
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja