Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Siedziba główna Sądu Okręgowego w Gliwicach , ul. Kościuszki 15

Mapa dla niepełnosprawnych

 

Siedziba Oddziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach, Rybnik ul. Piłsudskiego 33

 Mapa Oddziału Zamiejscowego

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością zaplanuj swoją wizytę w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Zapoznaj się z informacją poniżej.

Przedzwoń do Biura Obsługi Interesantów w celu zasięgnięcia informacji czy umówienia   wizyty: tel. 32/ 33-80-114, 32/ 33-80-115, 32/33-80-116, 32/ 33-80-117 oraz 32/ 33-80-118  lub skontaktuj się z nami mailowo na adres: boi@gliwice.so.gov.pl.

Wcześniejszy kontakt pozwoli nam lepiej przygotować się do Twojej wizyty zapewniając, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba osobę władającą językiem migowym (w tut. Sądzie osobą wyznaczoną do kontaktu z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi jest Pani Izabella  Orłowska-Kierownik III Wydziału Cywilnego Odwoławczego).

Wszyscy pracownicy Sądu są gotowi by Ci pomóc.

                                                 

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Budynek Sądu Okręgowego w Gliwicach  i  Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku przystosowane   są do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

1/ wydzielenie oraz oznakowanie miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością:

- 2 miejsc dla Sądu Okręgowego w Gliwicach od strony ulicy Zawiszy Czarnego,

- 3 miejsc dla Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku przed wejściem głównym od ulicy Piłsudskiego

2/ zapewnienie podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku:

- od strony ulicy Zawiszy Czarnego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach,

- od strony wejścia głównego od ulicy Piłsudskiego dla Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku

3/ przystosowanie drzwi wejściowych do gmachu Sądu, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego;

Przed wejściem znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika ochrony oraz numer telefonu do pracownika ochrony:

- 32/ 33-80-010 dla Sądu Okręgowego w Gliwicach,

- 32/ 78-40-572 dla Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku

4/ zapewnienie wind do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się;

Windy umożliwiają dotarcie na wszystkie poziomy budynku.

5/ zapewnienie toalet:

- 2 w budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach (na parterze przy VIII Wydziale pracy i Ubezp.Społ. pok.032 oraz na II piętrze pok.239),

- 4 w budynku w Rybniku ( w przyziemiu pok.004, na parterze pok.7,na I piętrze pok.104 i na II piętrze pok.214)

 

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH

Sąd Okręgowy w Gliwicach uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. z 2011r nr 209 poz.1243) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabosłyszących z urzędami administracji publicznej.

Katalog usług interesanta niesłyszącego lub słabosłyszącego jest szeroki. Do dyspozycji  w/w osób jest pięć sposobów kontaktu z naszym Sądem. Można:

1/ złożyć pismo osobiście, w budynku sądu w Biurze Podawczym w godzinach od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku oraz w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18 lub wysłać pismo, wniosek  za pośrednictwem poczty,

Wnioski i wzory znajdują się na stronie Sądu Okręgowego w zakładce Informacje dla Interesantów, a następnie dokumenty i formularze.

2/ skontaktować się z nami mailowo za pośrednictwem adresu:

- boi@gliwice.so.gov.pl (Sąd Okręgowy w Gliwicach),

- boirybnik@gliwice.so.gov.pl (Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku),

3/ wysłać informację za pośrednictwem faksu:

- 32/ 33-80-102 (Sąd Okręgowy w Gliwicach),

- 32/ 78-40-402 (Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku)

4/skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów przy pomocy osoby trzeciej na numery telefonów:

- 32/ 33-80-114, 32/ 33-80-115, 32/33-80-116, 32/ 33-80-117 oraz 32/ 33-80-118 ( w Sądzie Okręgowym w Gliwicach),

- 32/ 78-40- 581, 32/ 78-40-582, 32/ 78-40-583 (w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku),

5/skontaktować się z Sądem osobiście zgłaszając do Biura Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze:

- w pokoju 006 (w Sądzie Okręgowym w Gliwicach),

- w pokoju 14 ( w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku)

W kontakcie z Sądem Okręgowym osoba niedosłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z :

- pomocy pracownika władającego językiem migowym,

 Taką usługę należy zgłosić mailowo na 3 dni przed planowaną wizytą w Sądzie.

- pomocy fachowego pełnomocnika (wybranego indywidualnie lub z urzędu na wniosek),

- pomocy osoby przybranej (osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez  

 osobę niesłyszącą lub niedosłyszącą).

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-12-07
Publikacja w dniu:
2019-12-07
Opis zmiany:
Uaktualnienie zgodne z informacją na stronie głównej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-06-26
Publikacja w dniu:
2014-07-15
Opis zmiany:
wprowadzenie informacji dla niepełnosprawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d