Inspektor Ochrony Danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest:

Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Administratorem danych osobowych:

1)   sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,

2)   referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,

3)   biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,

4)   kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2

 w zakresie realizowanych zadań jest:

- Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 33-80-101 lub 103, adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl   

- Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 33-80-265, adres e-mail dyrektor@gliwice.so.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Woźniak

e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl

pokój 236 w budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 15.

 

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych:

na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oraz

na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) – przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się osobiście lub e-mail z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach działając na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) wyznaczył osobę zastępującą Inspektora Ochrony Danych podczas jego nieobecności, w osobie:

Dariusz Bryła

e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl

 

Zespół Inspektora Ochrony Danych

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach działając na podstawie art. 38 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także w nawiązaniu do wytycznych Grupy Roboczej art. 29 ds. ochrony danych dotyczących inspektorów ochrony danych przyjętych w dniu 13 grudnia 2016 r. (16/EN WP 243) w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności ochrony danych powołał w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Zespół Inspektora Ochrony Danych w skład, którego wchodzą:

  1. Pan Dariusz Bryła – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnej w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl,
  2. Pan Paweł Böhm – Zastępca Kierownika Oddziału Informatycznego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Inspektor Ochrony Danych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Poprawa treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie klauzul
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
Dodanie grupy Inspektor Danych Osobowych