Inspektor Ochrony Danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest:

Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15,
44-100 Gliwice

reprezentowany przez:

- Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 33-80-101 lub 103, adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl   

- Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 33-80-265, adres e-mail dyrektor@gliwice.so.gov.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Woźniak

e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl

pokój 236 w budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 15.

 

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się osobiście lub e-mail z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.

 

Zespół Inspektora Ochrony Danych

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach działając na podstawie art. 38 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także w nawiązaniu do wytycznych Grupy Roboczej art. 29 ds. ochrony danych dotyczących inspektorów ochrony danych przyjętych w dniu 13 grudnia 2016 r. (16/EN WP 243) w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności ochrony danych powołał w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Zespół Inspektora Ochrony Danych w skład, którego wchodzą:

1.      Pan Dariusz Bryła – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej w Sądzie Okręgowym w Gliwicach,e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl,

2.       Pan Paweł Böhm – Zastępca Kierownika Oddziału Informatycznego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach,e-mail: iod@gliwice.so.gov.pl.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Inspektor Ochrony Danych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie klauzul
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
Dodanie grupy Inspektor Danych Osobowych