Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej , stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Komu przysługuje?

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawną (na etapie przedsądowym) przysługuje:

 • osobie, która nie ukończyła 26. roku życia,
 • osobie, która ukończyła 65 rok życia,
 • osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku - o pomocy społecznej ,
 • osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kobiecie w ciąży,
 • kombatantowi,
 • weteranowi,
 • osobie zagrożonej lub poszkodowanej katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

W jaki sposób wykazać uprawnienie?

 • osoba, która nie ukończyła 26. roku życia – dowód tożsamości,
 • osobie, która ukończyła 65 rok życia– dowód tożsamości,
 • osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej   pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej – oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego,
 • osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny,
 • kobiecie w ciąży – przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę,
 • kombatantowi – przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
 • weteranowi – przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego
 • osobie zagrożonej lub poszkodowanej katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

 

Jaki jest zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • -         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa:

 • celnego,
 • dewizowego,
 • handlowego,
 • działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gliwicach i Rybniku:

 

GLIWICE

Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej - Filia Sośnica, ul. Reymonta 18 (radcy prawni) - poniedziałek-piątek: 11.00-15.00
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci) - poniedziałek-piątek: 14.00-18.00
 3. Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni  i adwokaci) - poniedziałek-wtorek 8:00-12:00; środa- czwartek-piątek 12.30-16.30

 

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki  i Wigury 4a/234 obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych (system rotacyjny):

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2, ul. Partyzantów 25.                                                                         Pierwszy punkt: poniedziałek-piątek: 9.00-13.00.                                                                                                  Drugi punkt: poniedziałek-piątek: 13.15-17.15
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7                                            poniedziałek-piątek: 15.00-19.00
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63                                                                                poniedziałek-piątek: 15.00-19.00

RYBNIK

 1. Starostwo Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, pokój nr 322 (II piętro) – (adwokaci) - poniedziałek – piątek: 11.00 – 15.00
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach, ul. Przedszkolna 1 – (radcy prawni) - poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00
 3. Izba Rzemieślnicza w Rybniku, ul. 3 Maja 18, pokój nr 8 (parter) –

poniedziałek – piątek: 16.00 – 20.00 - Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki  i Wigury 4a/234 obsługiwany przez radcę prawnego lub osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Przydatne linki: (podlinkować nazwy stron)

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
aktualizacja strony