Petycje

Petycje złożone do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach

1. Petycja z dnia 13 stycznia 2017 roku     


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 1/17 z dnia 22.02.2017r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji o udostępnianie materiałów informacyjnych dot. tematyki kredytów "walutowych" sędziom Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądow Rejonowych

 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 2/17 z dnia 22.02.2017 w sprawie oczekiwania na dalsze petycje o udostępnienie materiałow informacyjnych dot. tematyki kredytów "walutowych" sędziom Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 3/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie rozpoznania petycji wielokrotnej o udostępnianie materiałów informacyjnych dot. tematyki kredytów "walutowych" sędziom Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądow Rejonowych

 

2. Petycja z dnia 4.10.2018 roku

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 1/18 z dnia 5.11.2018r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji o udostępnianie materiałów informacyjnych dot. tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcnych sędziom Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądow Rejonowych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 2/18 z dnia 5.11.2018r. w sprawie oczekiwania na dalsze petycje o udostępnienie materiałow informacyjnych dot. tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcnych sędziom Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 3/201 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie rozpoznania petycji wielokrotnej o udostępnianie materiałów informacyjnych dot. tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcnych sędziom Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

 

3. Petycja z dnia 9 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 1/19, z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie umieszczenia petycji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr 2/19, z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie udostępnienia Sędziom Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sędziom Sądów Rejonowych gliwickiego okręgu sądowego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 28.11.2018 roku.

Rejestr zmian dla: Petycje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
petycja z dnia 9.12.2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
zarzadzenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-10
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
zamieszczenie zarzadzenia nr 3/2017