Udostępnianie akt do celów naukowych

Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe.

 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie do wglądu akt sądowych lub repertoriów Sądu Okręgowego w Gliwicach należy złożyć wypełniony i czytelnie podpisany wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach (według formularza wniosku udostępnionego w linku poniżej), w którym wnioskodawca uzasadnia konieczność otrzymania dostępu do wnioskowanych akt oraz wskazuje konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw (powołując się na artykuły kodeksów).

Niezbędne jest także czytelne podpisanie dołączonego do formularza wniosku załącznika nr 1 (zgody na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Gliwicach danych osobowych wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną) oraz załącznika nr 2 (oświadczenia związanego z przetwarzaniem udostępnionych w związku z badaniami naukowymi danych osobowych), zgodnych z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Należy nadto załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt przygotowywania pracy naukowo – badawczej.

 

Link do formularza wniosku z niezbędnymi oświadczeniami


Rejestr zmian dla: Udostępnianie akt do celów naukowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
aktualizacja wniosku